Критерії оцінювання

Критерії оцінювання

КритеріїОбгрунтування критеріївКількість балів
Зміст
Повнота розкриття теми
Тема розкрита
Тема розкрита частково
Тема не розкрита
Розуміння завдання
Точне розуміння завдання
 3
Використані матеріали мають безпосереднє відношення до теми
 2
Включені матеріали, що не мають безпосереднього відношення до теми
 -1
Виклад матеріалу
Логічний виклад матеріалу
 3
Порушення логіки
 -1
Відсутність логіки
 -2
виконання завдання
Уміння аналізувати і структурувати інформацію
Висновки аргументовані; всі матеріали мають безпосереднє відношення до теми; джерела цитуються правильно
 3
Частина інформації неточна або не має прямого відношення до теми, але є спроби проаналізувати інформацію
 2
Випадкова добірка матеріалу, інформація неточна або не має відношення до теми; неповні відповіді на питання
 -2
Своєчасність підготовленої підсумкової роботи
Робота виконана і здана вчасно
 3
Робота виконана з невеликою затримкою
 2
Інформація про використані джерелах
Вказані
 3
Вказані частково
1
Не вказані
 -1
Оформлення
Стиль роботи
Дотриманий єдиний стиль
 3
Спостерігаються деякі порушення дотримання стилю
 2
Не дотримано стиль
 -1
Граматичні помилки
Відсутні помилки з точки зору граматики, стилістики, орфографії
 3
Є негрубі помилки з точки зору граматики, стилістики, орфографії
 2
Є грубі помилки з точки зору граматики, стилістики, орфографії
 -1
Колірна гамма
Грамотно підібрана колірна гамма
 3
Порушення гармонії кольорової палітри
 0
Творчий підхід
Індивідуальність роботи
Відрізняється яскравою індивідуальністю
 3
Є схожість з іншими роботами, авторська знахідка НЕ ​​яскраво виражена
 1
Матеріал просто скопійований з джерел
 -2
Оригінальність оформлення
Оригінальне оформлення, наявність ілюстрацій
 3
Гарне оформлення, не використано додаткові можливості MS Power Point
 2
Для оформлення роботи використаний шаблон
 1
Захист роботи
Володіння викладеним матеріалом
Аргументованість ключових моментів, у виступі повнота представлення результатів роботи
 3
Порушення логіки виступу, неповне подання результатів роботи, неповний система аргументації
 2
Чи не заявлені аргументи по ключових моментах, повне порушення логіки, не представлені результати дослідження
 -1
Відповіді на питання
Доповідач переконливо і повно відповідає на запитання, прагне використовувати відповіді для успішного розкриття теми.
 3
Доповідач не на всі запитання може знайти переконливі відповіді 
 2
Доповідач не може відповісти на питання або при відповідях поводиться агресивно, некоректно
 -1


Немає коментарів:

Дописати коментар